Hvilke muligheder er der for tilskud til fodbehandling og indlægsbehandling?

Der findes forskellige tilskudsmuligheder, når det gælder behandling af fødder, hård hud og ligtorne.

Den offentlige sygesikring en landsdækkende ordning der giver tilskud til fodterapi. Ordningen gælder, hvis man har diabetes (sukkersyge), nedgroede negle,  arvæv efter tidligere strålebehandling for vorter eller hvis du har svær leddegigt.

Diabetikere og leddegigt patienter får 50 procent tilskud til fodbehandling. Der ydes 40 procent tilskud til bøjlebehandling for nedgroede negle og til arvævsbehandling. Lægen skal skrive en henvisning, inden behandling med sygesikringstilskud iværksættes.

Diabetikere personer med svær ledegigt får ligeledes 50 procent i tilskud til indlægsbehandling.

Udvidet helbredstillæg
Pensionister har ret til tilskud til nødvendig fodbehandling, såfremt man ikke selv er i stand til at udføre dette f.eks hvis man har dårlig ryg, ikke kan nå sine fødder, har gigt i hænder m.m. Vi hjælper gerne med at søge tilskuddet hjem.

Sygeforsikringen Danmark yder et tilskud på 200,- til et sæt indlæg og giver tilskud til fodbehandling, når man er tilsluttet gruppe 1 og 2 på 100,-kr.  Se nærmere på:

http://www.sygeforsikring.dk/Default.aspx?ID=311

Indlægsbehandling

Har du bevilling til indlægsbehandling fremstiller jeg indlæggene til gældende kommunalt forhandlede pris. Det er således ikke forbundet med meromkostninger at få indlæg hos os. Jeg henter dit tilskud til bevilligede indlæg hos kommunen.